کفپوش مگا فلور

 

متراژ ابعاد:90*15     

تعداد تایل در هر بسته :24 عدد     

متراژ کارتن : 3.24 متر     

♦  تعداد بسته در هر پالت :96 بسته      

 وزن هر بسته :10.5kg  

♦ متراژ هر پالت : 311متر