کفپوش پارس فلور

 

 ابعاد: 120*20       

متراژ کارتن : 3.6 متر       

تعداد تایل در هر بسته :15 عدد      

وزن هر بسته :15kg     

♦ تعداد بسته در هر پالت :88 بسته     

متراژ هر پالت : 316متر    

.