کفپوش پلاس فلور 

 

ابعاد: 90*15     

متراژ کارتن : 4.86 متر 

♦ تعداد تایل در هر بسته :36 عدد 

وزن هر بسته :15/5kg 

♦ تعداد بسته در هر پالت :72 بسته   

متراژ هر پالت : 350 متر